เวบติวเพื่อสอบเข้านิติศาสตร์:ติวเรียงความ&ย่อความ

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อเรียงความที่น่าสนใจและนำไปออกข้อสอบเสมอ

หัวข้อเรียงความที่น่าสนใจที่สุด ณ ตอนนี้

เรื่องความเรื่อง ...

คำว่า "การดื้อแพ่งตามกฎหมาย หรือ อารยะขัดขืน" ในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร

หากยังไม่มี idea ลองคลิ๊กเข้าไปที่

การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน

ความหมายของคำว่า "ดื้อแพ่ง"

อารยะขัดขืนของนักปรัชญา Vs อารยะขัดขืนของพันธมิตร (ตอนที่ 1)

อารยะขัดขืนของนักปรัชญา Vs อารยะขัดขืนของพันธมิตร (ตอนที่ 2)


----------------------------------------------------------
ส่วนหัวข้อที่มีความน่าสนใจและนำไปออกข้อสอบเรียงความอยู่บ่อยครั้งมีดังนี้ครับ
----------------------------------------------------------

1.นักกฎหมายที่ดีในทัศนะคติของท่าน

2.คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมาย

3.แนวทางการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

4.ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการผสมเทียมมนุษย์

5.บทบาทนักกฎหมายต่อสังคม

6.คุณธรรม จริยธรรมขั้นมูลฐานของนักกฎหมาย

7.ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการทำแท้งเสรี

8.ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการผสมเทียมมนุษย์

9.คุณธรรม จริยธรรมที่นักกฎหมายพึงมี

10.กฎหมาย กับ ความยุติธรรม สิ่งใดสำคัญกว่ากัน

11.ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของเพศที่สาม

12.การพัฒนาสังคม กับ บทบาทของนักกฎหมาย

13.ปัญหาทางจริยธรรมของนักกฎหมาย

14.วิชาชีพทางกฎหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน

15.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมาย


ให้น้อง ๆ ที่มีเขียนเรียงความตามหัวข้อข้างต้นหรือหัวข้ออื่นที่มีความน่าสนใจ

>>>>> >>>>>> ... แล้วส่งมาที่ hanayolaw@gmail.com

พี่จะรีบดำเนินตรวจและให้คำแนะนำเพื่อให้น้องนำไปปรับปรุงในการเขียนเรียงความต่อไป

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
LL.M. (Chulalongkorn University) LL.B. (WITH FIRST CLASS HONOR) (CMU), THAI BARRISTER AT LAW, LAWYER LICENCE